ArcGIS Services Directory

BRPGewas2009 (MapServer)

View In:   ArcMap   ArcGIS Explorer   ArcGIS JavaScript   Google Earth

View Footprint In:   Google Earth

Service Description: BRP - Gewaspercelen bestaat uit de locatie van landbouwpercelen met daaraan gekoppeld het geteelde gewas. Het bestand is een selectie van informatie uit de Basisregistratie Percelen (BRP) van Dienst Regelingen. De omgrenzingen van de landbouwpercelen zijn gebaseerd op de Top10vector. De gebruiker van het perceel dient aan te geven welk gewas wordt geteeld op het betreffende perceel.

Map Name: Layers

Layers: Description:

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992

Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Supported Interfaces:   REST   SOAP   WMS   WFS

Supported Operations:   Export Map   Identify   Find   Generate KML