ArcGIS Services Directory

PrOMT2009 (MapServer)

View In:   ArcMap   ArcGIS Explorer   ArcGIS JavaScript   Google Earth

View Footprint In:   Google Earth

Service Description: De PrOMT terreinen zijn voormalige militaire objecten waarvoor DLG een nieuwe bestemming zoekt. Veel terreinen zullen een natuurbestemming krijgen, andere niet. Onder de voorwaarde dat de kwaliteit van het landelijk gebied erop vooruit gaat zijn hier verschillende soorten ontwikkeling mogelijk. DLG zoekt hiervoor nieuwe bestemmingen in samenwerking met Provincies, Gemeenten en andere betrokkenen.

Map Name: Layers

Layers: Description:

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992

Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Supported Interfaces:   REST   SOAP   WMS   WFS

Supported Operations:   Export Map   Identify   Find   Generate KML