ArcGIS Services Directory

Pris2007 (MapServer)

View In:   ArcMap   ArcGIS Explorer   ArcGIS JavaScript   Google Earth

View Footprint In:   Google Earth

Service Description: Probleemgebieden zijn gebieden die door provincies (GS) of door de Commissie Beheer Landbouwgronden (CBL) zijn begrensd vanwege de voorkomende handicaps en die zijn geplaatst op de zogenaamde Communautaire lijst van probleemgebieden (EU-lijst) conform Richtlijn 1257/99/2 (kaderverordening Plattelandsontwikkeling. De inhoud van dit bestand worden periodiek bijgwerkt. Het eerste bestand stamt uit 1993.

Map Name: Layers

Layers: Description:

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992

Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Supported Interfaces:   REST   SOAP   WMS   WFS

Supported Operations:   Export Map   Identify   Find   Generate KML